Toàn tỉnh Khánh Hòa có 54 cơ sở nuôi động vật hoang dã

Cập nhật: 04/03/2021
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, do khó khăn về đầu ra nên số lượng cơ sở nuôi động vật hoang dã, nhất là động vật hoang dã thông thường trên địa bàn tỉnh đã thu hẹp nhiều.

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa chỉ còn 54 cơ sở nuôi động vật hoang dã với 18.815 cá thể và 2 cơ sở trồng thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm với diện tích 40,4ha.

Cũng liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên, trong năm 2020, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà thả vào rừng tự nhiên 30 cá thể động vật rừng, trong đó có nhiều cá thể thuộc loài nguy cấp, quý hiếm như: Khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ, khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, trăn gấm, trăn đất, cu li nhỏ...

B.L

Nguồn: Báo Khánh Hòa