Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021

Cập nhật: 04/03/2021
(TITC) – Ngày 2/3/2021, Sở Công Thương Hà Nội ban hành văn bản số 843/SCT-QLNL gửi các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn VTV

Theo đó, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 diễn ra trong tháng 3/2021 nhằm thu hút tham gia đông đảo của các tổ chức, cơ quan, người dân trên địa bàn thành phố tham gia; có các phương án triển khai, tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội; tăng cường các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, sử dụng tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế chất thải, giảm rác thải nhựa...

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền tới các cơ quan công sở, các tổ dân phố, cụm dân cư, người dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của chiến dịch; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nước nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các cơ quan, công sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện; ban hành quy định tiết kiệm điện, đưa nội dung thực hiện tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm và thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về tiết kiệm điện.

Cùng với đó, UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền đến các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20h30 đến 21h30, ngày 27/3/2021. 

Liên quan đến nhiệm vụ này, Tổng công ty Điện lực Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các hoạt động truyền thông trong Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021; chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tuyên truyền, quán triệt cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bảo đảm sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn vào giờ cao điểm; hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, điện mặt trời áp mái.

Trung tâm Thông tin du lịch