Ngày Khí tượng Thế giới năm 2021 có chủ đề “Đại dương, khí hậu và thời tiết của chúng ta”

Cập nhật: 15/03/2021
(TITC) – Ngày Khí tượng Thế giới năm 2021 được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) lựa chọn với chủ đề “Đại dương, khí hậu và thời tiết của chúng ta” nhằm tôn vinh trọng tâm của Tổ chức Khí tượng Thế giới trong việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống trái đất, đồng thời đánh dấu sự khởi động của Thập kỷ Khoa học Đại dương vì sự Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (2021-2030).

Theo đó, thập kỷ khuyến khích nỗ lực thu thập khoa học đại dương - thông qua các ý tưởng sáng tạo và chuyển đổi - làm cơ sở thông tin để hỗ trợ phát triển bền vững. WMO, với tư cách là cơ quan chuyên trách về khí hậu, thời tiết và nước của Liên hợp quốc, cố gắng hỗ trợ tìm hiểu mối liên hệ chặt chẽ giữa đại dương, khí hậu và thời tiết. Điều này giúp con người hiểu thế giới mà chúng ta đang sống, bao gồm cả những tác động của biến đổi khí hậu, giúp con người tăng cường khả năng giữ an toàn tính mạng và tài sản - giảm thiểu rủi ro thiên tai - và duy trì các nền kinh tế.

Thực tế, đại dương bao phủ 70% bề mặt trái đất, là nhân tố chính của sự thay đổi về thời tiết và khí hậu trên thế giới. Nó cũng đóng một vai trò trung tâm trong biến đổi khí hậu. Đại dương cũng là nhân tố chính của nền kinh tế toàn cầu, thực hiện hơn 90% thương mại thế giới và duy trì 40% sự sống trong phạm vi 100km bờ biển.

Việt Nam là đất nước chịu tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, diễn biến ngày càng phức tạp, khắc nghiệt, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, ngành Khí tượng Thủy văn cam kết tiếp tục thực hiện tốt vai trò hỗ trợ khu vực trong hai chương trình của Tổ chức Khí tượng Thế giới: Dự án Trình diễn dự báo thời tiết nguy hiểm và Hệ thống chỉ dẫn cảnh báo lũ quét cho khu vực Đông Nam Á.

Ngoài chủ động tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội Khí tượng khu vực châu Á, kết nối với các thành viên văn phòng khu vực của Tổ chức Khí tượng Thế giới các Ban kỹ thuật và Hiệp hội khu vực, Việt Nam cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ về công nghệ cũng như những kinh nghiệm của các quốc gia khác đặc biệt trong việc tăng cường năng lực cảnh báo, dự báo.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp của Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn:

- Chung tay hành động đảm bảo an toàn trên biển và đất liền.

- Trồng cây, tái tạo môi trường sống cho vùng núi sau thiên tai lũ quét sạt lở đất.

- Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn cầu.

- Giảm thiểu rủi ro thiên tai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Hợp tác quốc tế để bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống và sinh kế của chúng ta.

- Thích ứng với biến đổi khí hậu vì một đại dương bền vững.

- Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương.

Trung tâm Thông tin du lịch