Quảng Nam: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Cập nhật: 06/05/2021
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2438 triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 (từ 29.4 - 30.6) với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền các nội dung trên vào bài giảng của giáo viên theo hình thức trực tuyến.

Tất cả cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28.8), lồng ghép với các sự kiện khác như ngày Môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30.4 và 1.5 tại trụ sở đơn vị theo nội dung các thông điệp kèm theo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động rộng rãi trong nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, tiểu thương... đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh đường phố, ngõ hẻm, cơ quan, trường học, chợ... tạo thành đợt hoạt động cao điểm hưởng ứng thực hiện Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Mỹ Linh

Nguồn: Báo Quảng Nam