Trưng bày nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Cập nhật: 04/06/2021
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2021), Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” nhằm tưởng nhớ, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn dân tộc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyên đề được thể hiện theo bốn nội dung với hơn 600 tư liệu sách, báo: “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng”; “Hành trình in dấu chân Người”; “Người là niềm tin tất thắng”; “Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trưng bày giúp người xem hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày niên thiếu của Bác ở làng Sen, đến những năm tháng Bác ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Qua đây, người xem thấy được công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những giá trị, tư tưởng, tấm gương đạo đức cùng trí tuệ thiên tài nhưng vô cùng giản dị, khiêm tốn của Người.

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là cột mốc, mốc son vàng của lịch sử dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng của Bác đã, đang và sẽ tiếp tục soi rọi dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đến mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. 

Trưng bày chuyên đề diễn ra từ ngày 2 đến 15/06/2021 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Khánh Nguyên. Ảnh: Thư viện Quốc gia.

Nguồn: Báo Nhân dân