TP. Hồ Chí Minh chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Cập nhật: 15/06/2021
Nhằm chung tay cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm rác thải nhựa, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến hết năm 2021, 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường phục vụ cho mục đích sinh hoạt để thay thế túi ni lông khó phân hủy; tiểu thương tại chợ dân sinh giảm 50% sử dụng bao bì ni lông khó phân hủy trong việc đóng gói sản phẩm.

Đây là một trong những mục tiêu lớn mà TP. Hồ Chí Minh đặt ra trong kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn trong năm nay.

Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải gương mẫu, tích cực, đi đầu trong việc giảm thiểu, tái sử dụng chất thải nhựa, không sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần tại công sở, hội nghị, hội thảo. Đặc biệt, hạn chế sử dụng băng rôn, khẩu hiệu… dùng một lần, chuyển sang sử dụng các trang thiết bị điện tử phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Để đạt được các mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã chỉ đạo các sở ban ngành, đơn vị có liên quan chung tay xây dựng kế hoạch hành động thực hiện. Trong đó, chú trọng đến công tác kiểm soát chất thải tại nguồn; hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong tất cả các hoạt động hàng ngày của các cơ quan nhà nước, nhà máy, trường học, sinh hoạt của người dân.

Vận động các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh du lịch, ăn uống… có kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa, chuyển dần sang sử dụng sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch, dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, tài nguyên khoáng sản biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản phải được thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý.

Song song với giải pháp kiểm soát tại nguồn, TP. Hồ Chí Minh cũng khuyến khích việc tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa thông qua các hoạt động phát triển, triển khai sử dụng mô hình 3T (Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế), khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức có chức năng, đủ điều kiện thực hiện dịch vụ thu gom, tái sử dụng, tái chế chất tải nhựa trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra các hành vi vi phạm về môi trường như vứt chất thải, chất thải nhựa bừa bãi ở nơi công cộng. Kiểm tra và xử lý các vi phạm về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp… trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất phân phối, kinh doanh bao bì nhựa khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thảo Anh

Nguồn: Tạp chí Du lịch