55 năm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật: 22/06/2021
Được thành lập ngày 24-6-1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một trong những bảo tàng quốc gia có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng lưu giữ hơn 20 nghìn hiện vật, là những minh chứng sinh động cho dòng chảy phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền - sơ sử đến ngày nay, trong đó có 9 bảo vật quốc gia. 

Kỷ niệm thành lập, từ ngày 15 đến 24-6 nhiều hoạt động bằng hình thức online đang được đăng tải trên Website và Fanpage của Bảo tàng Mỹ thuật như: Giới thiệu 3DTour Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Giới thiệu về họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung; 55 năm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Giới thiệu Triển lãm “Mạch nối”; Giới thiệu bảo vật quốc gia…

Nguồn: Báo Nhân dân