Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy hoạch Côn Đảo phải bảo đảm môi trường, giữ vững hệ sinh thái rừng, biển

Cập nhật: 25/06/2021
Chiều 24/6, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về nhiệm vụ quy hoạch chung huyện Côn Đảo.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Xây dựng cho biết, quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 gồm 16 đảo với diện tích 7.678ha. Theo quy hoạch, dự kiến quy mô dân số của Côn Đảo đến năm 2030 khoảng 25.000 người, đến năm 2045 khoảng 40.000 người. Lượng khách du lịch đến năm 2030 khoảng 300.000 - 350.000 lượt/năm. Về quy mô đất xây dựng đô thị, du lịch, dự kiến đến năm 2030 khoảng 1.100ha, đến năm 2045 khoảng 1.500 - 1.800ha. Các chỉ tiêu chính của dự án áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại III, dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp.

Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh những nội dung quy hoạch đã được phê duyệt theo Quyết định số 1518/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cập nhật những điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị, rà soát các dự án, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng tới Côn Đảo...; cụ thể hoá mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và huyện Côn Đảo... Đồng thời làm cơ sở cho việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ giao Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoạch định lại từng khu vực, trong đó tập trung phát triển khu vực trung tâm Côn Sơn. Đồng thời lưu ý, tính toán về định hướng phát triển không gian nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường, giữ vững hệ sinh thái rừng, biển và kiểm soát được dân số, có các giải pháp về nguồn nước.

Tin, ảnh: Đông Hiếu

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu