Thừa Thiên Huế phấn đấu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật: 15/07/2021
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn".

Khách tham quan Đại Nội Huế

Theo đó, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được khống chế trên toàn cầu, ngành du lịch phục hồi và tăng trưởng trở lại, năm 2025, du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu thu hút khoảng 6 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 45-50%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; GRDP ngành du lịch đóng góp khoảng 14% so với GRDP của tỉnh (92.000-95.000 tỷ đồng); thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt 2,2 triệu đồng/lượt khách. Lao động trong ngành khoảng 80.000 người, chiếm 13% của tỉnh (hơn 600.000 lao động).

Cũng theo đề án, đến năm 2030, địa phương phấn đấu thu hút khoảng 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 50-55%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 tỷ đồng; GRDP ngành du lịch đóng góp khoảng 15% so với GRDP của tỉnh (120.000-150.000 tỷ đồng); thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2,2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt trên 2,5 triệu đồng/lượt khách. Lao động trong ngành dự kiến thu hút 100.000 người, chiếm gần 15% số lao động của tỉnh (khoảng 750.000 lao động).

Đến năm 2025, số khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao là 10 cơ sở và năm 2030 con số này khoảng 15 đơn vị, trong đó sẽ có một số khách sạn có thương hiệu quốc tế. Chậm nhất là vào năm 2025, khu du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương sẽ là khu du lịch quốc gia đầu tiên của tỉnh được công nhận và năm 2030 sẽ có thêm khu du lịch quốc gia Thanh Tân.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch, ưu tiên hạ tầng phát triển du lịch thông minh và bền vững; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch chủ lực, đặc thù mang bản sắc Huế.

LC

Nguồn: Báo Chính phủ