Bà Rịa – Vũng Tàu: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Cập nhật: 29/09/2021
Phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện. Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2021.

Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí cửa ngõ ra Biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, với lợi thế hơn 305 km bờ biển, những năm qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường biển và khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên biển đảo để phát triển kinh tế. Đồng thời, trong những năm qua, tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các ban, ngành và người dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, năm nay cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng đang tập trung tối đa các nguồn lực vào công tác phòng, chống để đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2021 này phải bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, trong đó, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được thiết thực, hiệu quả, qua đó thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường thì các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung vào những nội dung sau: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các  loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái  chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Song song đó, tập trung vào việc giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Qua đó, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Linh Nga

Nguồn: monre.gov.vn