Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Cập nhật: 29/09/2021
(TITC) – Ngày 23/9/2021 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các báo, tạp chí, trung tâm thông tin trực thuộc Bộ tổ chức hoạt động tuyên truyền, chú trọng tăng số lượng và nội dung tin bài, hình ảnh với các nội dung cải thiện và bảo vệ môi trường, cụ thể: quản lý chất thải; giảm thiểu, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên các phương tiện thông tin điện tử và ấn phẩm do đơn vị quản lý.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, Chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân trên cả nước tham gia.

Trung tâm Thông tin du lịch