Bắc Ninh hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021”

Cập nhật: 29/09/2021
Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh, các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các các hoạt động hưởng ứng chiến dịch.

Trong đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021” phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn; Tạm dừng tổ chức các hoạt động đông người; Đổi mới cách thức tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Chiến dịch theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng thời lượng tuyên truyền hoạt động bảo vệ môi trường để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Đức Minh - Thiên Thanh

Nguồn: bacninhtv.vn