Bạc Liêu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Cập nhật: 25/09/2021
Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp tài liệu, thông tin cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế; tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn đảm bảo vệ sinh môi trường…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thể, hội viên tại cơ quan, đơn vị không vứt rác bừa bãi, tự phân loại rác thải để tái sử dụng, tái chế chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa 01 lần nhằm tích cực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021. Tổ chức quét dọn, thu gom chất thải tại cơ quan, đơn vị góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định, đặc biệt đối với chất thải phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện việc thu gom, xử lý đúng hướng dẫn; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và kinh tế người dân…

N. Tú Quyên

Nguồn: Cổng TTĐT Bạc Liêu