Bình Định: Tổ chức phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Cập nhật: 25/09/2021
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn là một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch được phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hàng năm, là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Thực hiện phát động của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17/9/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, địa phương và các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng phù hợp, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số vấn đề cần quan tâm thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định, đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất thải có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2; Triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; thực hiện đồng bộ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh ./.

Nguyễn Đức An

Nguồn: binhdinh.gov.vn