Cần Thơ: Hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2021

Cập nhật: 04/10/2021
Cần Thơ phát động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Đối với toàn hệ thống chính trị của thành phố, doanh nghiệp sẽ cùng thực hiện các hoạt động thiết thực để cải thiện môi trường.

Ngày 1/10, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2021 với mục tiêu kêu gọi toàn thành phố cùng chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, chủ động thích ứng với biến đối khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước và đa dạng sinh học.

Để tổ chức kế hoạch, UBND TP. Cần Thơ giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, giảm phát thải, tăng sử dụng chất thải tái chế, thân thiện môi trường.

TP. Cần Thơ vừa mới nhận giải "Thành phố ASEAN bền vững môi trường".

Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ thực hiện giảm thiểu, hạn chế sử dụng sản phẩm khó phân hủy.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020. Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đẩy mạnh công tác xử phạt nghiêm những vi phạm liên quan đến môi trường, chú trọng cải thiện môi trường khu vực đô thị và nông thôn.

Đồng thời, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu cần biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt, sáng kiến hay trong công tác bảo vệ môi trường.

Nguyễn Thật

Nguồn: kinhtemoitruong.vn