Đà Nẵng hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Cập nhật: 06/10/2021
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Năm 2021, Chiến dịch được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu tiếp tục với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2021 được thiết thực, hiệu quả, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17/9/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6631/UBND-STNMT triển khai với các nội dung chính như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, trong đó tập trung về phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Các nhiệm vụ cụ thể đã nêu tại: Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 24/6/2021 về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 29/6/2021 về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 04/8/2021 về triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2022.

- Hướng dẫn, nâng cao trách nhiệm của các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện (Công văn số 5601/UBND-STNMT ngày 31/8/2021 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn thành phố).

- Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế người dân; kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện (cụ thể tại Công văn số 3484/UBND-STNMT ngày 07/6/2021 của UBND thành phố về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020).

-  Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đề nghị cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động môi trường trên địa bàn thành phố năm 2021 tập trung triển khai các nhiệm vụ chính được nêu trên trong phạm vi địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021; tổ chức phát động trong cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng các phong trào với quy mô, hình thức phù hợp, như Phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”, “Ngày không sử dụng túi ni lông”,...; Chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường, thực hiện hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh; mỗi quận, huyện chỉ đạo việc ra quân vệ sinh môi trường trong khu dân cư, trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu du lịch đóng trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn đảm bảo an toàn, theo quy định./.

Nguồn: Cổng TTĐT Đà Nẵng