Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Tác động và thích ứng

Cập nhật: 05/11/2021
Trong khuôn khổ Hội nghị COP 26, tại Khu triển lãm của Cơ quan phát triển Pháp AFD, Cục trưởng Cục biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường, đại diện cho phái Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện đã có bài phát biểu giới thiệu Báo cáo “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Tác động và thích ứng”.

Quang cảnh sự kiện

Báo cáo là sản phẩm của Chương trình GEMMES Việt Nam, được tiến hành từ năm 2018 theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Biến đổi khí hậu và AFD triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT và Cơ quan Phát triển Pháp ký kết nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2018.

Báo cáo gồm 4 phần và 13 Chương (Biến đổi khí hậu trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đề cập tới biến đổi khí hậu toàn cầu và tại Việt Nam; biến đổi khí hậu và thích ứng tại Việt Nam; Tác động kinh tế - xã hội gồm tác động của các ngành, lĩnh vực (y tế, nông nghiệp/lúa gạo, năng lượng, sự ảnh hưởng đến năng suất lao động…); Biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, gồm những tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, quản trị nguồn lực, vấn đề về tài nguyên nước, sụt lún, xâm nhập mặn và những rủi ro do tác động xuyên biên giới, chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bằng sông Cửu Long; Tác động kinh tế vĩ mô của biến đổi khí hậu, gồm các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu từ Trung ương đến địa phương; tài chính thích ứng và lộ trình đầu tư ở Việt Nam; tác động kinh tế vĩ mô của biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam). Báo cáo cung cấp thông tin ban đầu xác định các kịch bản về kinh tế - xã hội của Việt Nam khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng ở các mức 1,5 độ C, 2 độ C và 3 độ C. Đồng thời phản ánh những tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế vĩ mô của Việt Nam, đưa ra các khuyến nghị về giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dài hạn, trong đó tập trung vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là kết quả nghiên cứu hợp tác của hơn 60 nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam, sử dụng các phương pháp khoa học, số liệu mới nhất trong các lĩnh vực liên quan.

Trần Hương

Nguồn: Tạp chí Môi trường