Huyện Đà Bắc (Hoà Bình): Hội thảo bàn giải pháp phát triển du lịch

Cập nhật: 09/11/2021
Tại khu du lịch cộng đồng Mó Hém, xã Tiền Phong, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển du lịch huyện. Dự hội thảo có đại diện tổ chức AOP tại Việt Nam, lãnh đạo các xã Tiền Phong, Hiền Lương, Cao Sơn và các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng.

UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển du lịch tại xã Tiền Phong. 

Theo Ban chỉ đạo du lịch huyện Đà Bắc, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Sau đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, các điểm du lịch hầu như không có khách nên ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của những hộ gia đình làm du lịch. Hiện nay, toàn huyện có 13 hộ kinh doanh du lịch cộng đồng tại 3 xã Hiền Lương, Cao Sơn, Tiền Phong. Tuy nhiên, hệ thống vui chơi, giải trí cho khách du lịch còn đơn điệu, cơ sở thương mại, dịch vụ quy mô còn nhỏ, sản phẩm du lịch thiếu hấp dẫn chưa thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế và trong nước.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch như: Cần quan tâm, đầu tư để nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đến các khu du lịch cộng đồng; tăng cường tập huấn về nghiệp vụ nấu ăn, hướng dẫn lữ hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các khu du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc diễn ra trong năm tại địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc yêu cầu chính quyền UBND các xã cần phối hợp với các tổ chức, dự án để hỗ trợ người dân về công tác tập huấn. Trong thời gian tới, cần thực hiện tốt công tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn không gian, cảnh quan tự nhiên, kiến trúc, bản sắc văn hóa các dân tộc trong cộng đồng dân cư; duy trì các tuyến điểm, sản phẩm du lịch đã có, tiếp tục đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch mới, khai thác các sản phẩm du lịch về trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống. Các hộ kinh doanh du lịch và nhân viên phục vụ, khách du lịch khi đến địa phương cần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn chỉ đạo của chính quyền.

V.Đ

Nguồn: Báo Hoà Bình