Hà Nội: Bàn giải pháp khôi phục du lịch Thủ đô

Cập nhật: 12/11/2021
Ngày 11/11, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội thảo "Đánh giá kết quả phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo".

Theo Sở Du lịch Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2019, tăng trưởng khách du lịch bình quân đến Hà Nội đạt 10,1%/năm. Tổng thu từ khách du lịch tăng bình quân 17,6%/năm, đến năm 2019 đạt 103.812 tỷ đồng, đóng góp 12,54% vào GRDP của Hà Nội.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay dịch COVID-19 đã khiến lượng khách du lịch đến Hà Nội giảm 70%, tổng thu từ khách du lịch giảm 73%, công suất bình quân khối khách sạn giảm 38% so với năm 2019, trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, dẫn đến không đạt mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho rằng, dịch COVID-19 đã khiến ngành du lịch Hà Nội sụt giảm nghiêm trọng. Du lịch Hà Nội phát triển chưa thực sự bền vững để đủ sức chống chịu và phục hồi nhanh trước những thay đổi bất ngờ do dịch COVID-19. Các sản phẩm du lịch tuy đã được bổ sung, nâng cấp chất lượng, đổi mới nhưng so với các trung tâm du lịch lớn trong nước còn thiếu sự hấp dẫn và khả năng cạnh tranh để thu hút khách.

Lãnh đạo Sở du lịch Hà Nội cho rằng, du lịch Thủ đô phát triển chưa thực sự bền vững để đủ sức chống chịu và phục hồi nhanh trước những thay đổi bất ngờ do dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: HL) 

Tại hội thảo các chuyên gia du lịch nhận định, hệ thống sản phẩm du lịch và dịch vụ Hà Nội đã quá cũ, không theo kịp thực tế nên đòi hỏi phải đầu tư nâng cấp chất lượng tour và dịch vụ.

Ngoài ra, Hà Nội đang có sự phát triển mất cân đối giữa các trọng điểm du lịch trên địa bàn. Trong một thời gian dài, Hà Nội chủ yếu tập trung khai thác tiềm năng du lịch trung tâm đô thị, vì vậy đã không chỉ tạo ra sự mất cân đối trong phát triển du lịch theo lãnh thổ mà còn tạo ra sự mất cân đối trong phát triển hệ thống sản phẩm du lịch và các dịch vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh du lịch.

Để phục hồi và phát triển du lịch Thủ đô, bà Đặng Hương Giang cho biết 7 nhóm giải pháp sẽ được triển khai để phát triển du lịch Thủ đô trong giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện với môi trường; Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, chất lượng cao, phù hợp nhu cầu thị trường; Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển thị trường khách du lịch; Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Giai đoạn 2021 - 2030, Hà Nội sẽ hình thành các cụm du lịch trọng điểm theo các vùng: cụm du lịch trung tâm Hà Nội (phát triển du lịch văn hóa, di sản, du lịch ẩm thực); cụm du lịch vùng ven đô (phát triển du lịch MICE, du lịch thể thao, giải trí); cụm du lịch vùng ngoại thành Hà Nội (phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, trải nghiệm, học đường...), từ đó đầu tư phát triển hạ tầng và sản phẩm theo quy hoạch phát triển du lịch, nhằm tạo động lực và điều kiện tốt nhất cho du lịch Hà Nội phát triển./.

Huy Lê

Nguồn: Báo Đảng Cộng sản