Vĩnh Phúc: Hội thảo khoa học "Di tích chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị"

Cập nhật: 02/12/2021
Ngày 25/11/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Di sản văn hoá Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Di tích chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị".

Tham dự và điều hành Hội thảo có các đồng chí: Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; PGS.TS. Đỗ Văn Trụ - Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia,  Chủ tịch Hội Di sản văn hoá Việt Nam; đồng chí Bùi Hồng Đô - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; TS. Lê Thị Minh Lý - Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia,  Chủ tịch Hội Di sản văn hoá Việt Nam.

Tới dự Hội thảo còn có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân - Chủ nhiệm Quân khu II, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng - ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia, nguyên Giám đốc Bảo tàng Quân sự Việt Nam, đồng chí Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá; các đồng chí là ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản văn hóa Việt Nam, lãnh đạo Trung đoàn 141 thuộc Sư đoàn 312 Binh đoàn Quyết Thắng, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên.

Đặc biệt, Hội thảo có được hiện diện và tham gia viết bài, tham luận trực tiếp tại hội thảo của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học ở Trung ương thuộc các cơ quan: Viện Lịch sử quân sự, và, Viện Văn hoá nghệ thuật, Bảo tàng Lịch sử quân sự, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hoá, Ban cố vấn Hiệp hội du lịch, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) và ở các tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Hội thảo đã nhận được 15 bài tham luận với các nội dung tập trung vào 3 chuyên đề chính liên kết chặt chẽ với chủ đề Hội thảo: 

- Về lịch sử quân sự Việt Nam liên quan đến nội dung Ngọc Thanh ở vị trí căn cứ địa tiền tiêu của kháng chiến chống Pháp có 04 tham luận với nhận định cơ bản: Ngọc Thanh thuộc Chiến khu 1, có vị trí chiến lược đặc biệt, là cửa ngõ của vùng Trung du Bắc Bộ, con đường giao liên huyết mạch nối giữa Thủ đô Hà Nội với An toàn khu Việt Bắc.

- Về lịch sử địa phương có 04 tham luận, đề cập đến việc xác lập Ngọc Thanh là cơ sở cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa với nhiều hoạt động của Đảng, cán bộ cách mạng gắn với những điểm di tích, những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng.

- Về giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích, phục vụ phát triển du lịch có 07 tham luận, tập trung làm rõ những vấn đề về hiện trạng di tích, di sản văn hoá phi vật thể có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất phương án, giải pháp hữu hiệu và khả thi phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá của Di tích Chiến khu Ngọc Thanh.

Bạch Dương

Nguồn: Sở Văn hoá thể thao du lịch Vĩnh Phúc