Phú Yên: Phê duyệt đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Đèo Cả

Cập nhật: 21/02/2022
Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định phê duyệt đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Đèo Cả.

Dự án nhằm phát triển du lịch sinh thái góp phần tuyên truyền, giáo dục cho người dân địa phương và du khách về các giá trị tự nhiên, văn hóa, di tích lịch sử của khu rừng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn văn hóa, bản sắc người bản địa; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương. Đồng thời, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng lập dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật.

Theo đề án, diện tích đất rừng được khai thác sử dụng là 3.000ha. Các loại sản phẩm du lịch được phép khai thác gồm: du lịch sinh thái, khám phá tài nguyên thiên nhiên; du lịch dã ngoại cắm trại; du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; du lịch trải nghiệm di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực; du lịch giải trí, trò chơi; du lịch trải nghiệm trồng cây nông, lâm nghiệp và cây lâm sản ngoài gỗ...

Tuy nhiên, quyết định phê duyệt cũng nêu rõ, việc khai thác du lịch chỉ được xây dựng các công trình ở những địa điểm đất trống, trảng cỏ, đất có cây bụi không có khả năng tự phục hồi; mật độ xây dựng, chiều cao công trình, kiến trúc cảnh quan, đảm bảo gần gũi với thiên nhiên, gìn giữ được bản sắc văn hóa, di tích lịch sử; hạn chế tối đa việc phá vỡ cảnh quan hay bê tông hóa các công trình giao thông, xây dựng…

Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả đã đề xuất xây dựng các công trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 06 khu vực: Khu Suối Tôm - Bãi Tiên: diện tích: 618,01ha; Khu suối Tôm - Vũng Rô: diện tích: 562,92ha; Khu núi Đá Bia: diện tích: 485,39ha; Khu bán đảo Vũng Rô: diện tích: 308,62ha; Khu Trạm Viba: diện tích: 579,88ha; Khu Đập Hàn Dốc Dài: diện tích: 445,18ha.

Thời gian thực hiện gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025, giai đoạn 2 từ năm 2026-2030.

PV

Nguồn: Tạp chí Du lịch