Bình Thuận: Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2022

Cập nhật: 07/03/2022
Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, Sở Công Thương đã đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2022 do Bộ Công thương phát động. Thời gian hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2022 là từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 26/3/2022.

Theo đó, đối với các cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công lập, mặt trận, đoàn thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết ở cơ quan, đơn vị vào thời gian diễn ra Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2022. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước về tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng ý thức chung sức góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu; cụ thể là tắt điện, không sử dụng các thiết bị dùng điện không cần thiết trong sinh hoạt gia đình vào “Giờ Trái đất” năm 2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch và đô thị, các Ban Quản lý công trình công cộng tắt giảm ít nhất 1/2 số lượng đèn chiếu sáng công cộng phù hợp với mỗi tuyến đường, khu vực tại địa bàn quản lý vào thời gian diễn ra sự kiện “Giờ Trái đất” năm 2022. UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương mại, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện tích cực tham gia hưởng ứng tắt đèn “tự nguyện” và tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện “Giờ Trái đất” năm 2022 bằng các hình thức thích hợp.

Nguyễn Phương

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận