Đức Trọng Lâm Đồng: Tăng cường quản lý cơ sở nuôi động vật hoang dã

Cập nhật: 05/04/2022
Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã tăng cường quản lý các cơ sở, trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã nhằm bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Theo Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Trọng, trên địa bàn hiện có 14 trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã, với 690 cá thể, trong đó, nhiều nhất là cầy vòi hương, với 318 con, dúi mốc 189 con, nhím 83 con, 8 voi châu Á, 2 cọp Đông Dương, 4 đà điểu châu Phi. Ngoài ra, còn có các loại như chồn mốc, vượn đen má trắng, hươu, nai, sao, công và gà rừng. Qua theo dõi, các hộ đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về điều kiện nuôi động vật hoang dã.

Được biết, năm 2021, Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Trọng đã thực hiện 12 bản kê lâm sản cho 6 trại nuôi, nhằm xuất bán động vật hoang dã, với 83 cá thể. Đồng thời, hướng dẫn chứng từ, thủ tục cho các cá nhân đăng ký gây nuôi động vật hoang dã thuộc nhóm 2B với Chi Cục Kiểm lâm tỉnh để được hướng dẫn và cấp phát giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi theo quy định.

N.Minh

Nguồn: Báo Lâm Đồng - baolamdong.vn - Đăng ngày 31/03/2022