Quỹ Bảo tồn loài ở Việt Nam ra mắt tại Hà Nội với tổng kinh phí 1,4 triệu USD

Cập nhật: 06/06/2022
(TITC) - Nhân Ngày Môi trường Thế giới năm nay (5/6/2022), Quỹ Bảo tồn loài đã ra mắt tại Hà Nội với tổng kinh phí 1,4 triệu USD. Đây là Quỹ do hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, thành lập.

Voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Bùi Văn Tuấn.

Quỹ nhằm mục tiêu hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội thực hiện các sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã. Việc khởi động Quỹ một lần nữa nhấn mạnh thông điệp của Ngày Môi trường Thế giới 2022: bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã trên toàn thế giới là một việc cấp bách.

Quỹ Bảo tồn loài là một trong những hoạt động thuộc hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học - có tổng kinh phí là 38 triệu USD. Mục tiêu của Quỹ là tăng cường hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam thông qua sự phối hợp của các tổ chức bảo tồn tại địa phương. Đặc biệt, Quỹ Bảo tồn loài sẽ hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ địa phương và các tổ chức nghiên cứu, triển khai các hoạt động góp phần bảo tồn các loài hoang dã quan trọng tại thực địa. Quỹ sẽ cấp các gói tài trợ nhỏ, quy mô từ 20.000 – 50.000 USD, để thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo tồn loài trong khoảng thời gian 1,5 năm tới.

Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID Việt Nam khẳng định, “Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học có ý nghĩa quan trọng với việc phát triển kinh tế bền vững, và hiện nay Việt Nam đang là một trong các đối tác quan trọng của Chính phủ Hoa Kỳ trong các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu. Quỹ Bảo tồn loài là một sáng kiến tuyệt vời để tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức địa phương nhằm bảo tồn các loài hoang dã, rừng và đa dạng sinh học cho tương lai”.

Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học hiện là một trong những nỗ lực chung của Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học. Hợp phần được thực hiện bởi WWF và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng các đối tác khác trong thời gian từ 2021 – 2026. Hợp phần hướng tới mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng, bảo vệ và bảo tồn các quần thể động vật hoang dã ở các Vườn Quốc gia, các Khu Bảo tồn loài – sinh cảnh có giá trị bảo tồn cao tại Việt Nam.

Trung tâm Thông tin du lịch