Đà Nẵng: Phát triển du lịch có nguy cơ gây ô nhiễm

Cập nhật: 23/04/2009
Phát triển du lịch mật độ cao mà thiếu biện pháp bảo vệ môi trường, Đà Nẵng sẽ đối mặt với nguy cơ xảy ra ô nhiễm rất cao do rác thải, nước thải sinh hoạt của du khách… Hội thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tp đến năm 2020 do UBND Tp.Đà Nẵng tổ chức ngày 22/4/2009 đã cảnh báo: Công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn hiện vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Việc quan trắc và giám sát môi trường tại các cụm, khu du lịch, danh lam thắng cảnh vẫn còn thiếu. Do vậy, với mật độ phát triển du lịch khá cao từ nay đến năm 2020, Tp. Đà Nẵng cần đặc biệt quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường du lịch để tránh nguy cơ ô nhiễm từ rác thải, nước thải sinh hoạt của du khách.

 

Mục tiêu của quy hoạch này là xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước với vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung, có kết cấu hạ tầng hiện đại. Đặc biệt là xây dựng Đà Nẵng thành đô thị du lịch ven biển chất lượng cao, tập trung phát triển dịch vụ - du lịch và phấn đấu đến năm 2020 đạt danh hiệu “Thành phố Môi trường”.

 

Để đạt được mục tiêu trên, chủ trương đề ra là phải nói không với ô nhiễm, khuyến khích ngành công nghiệp không khói và không nước thải; hạn chế đến mức tối đa các doanh nghiệp đầu tư ngoài khu công nghiệp, đặc biệt là gần khu dân cư và khu du lịch. Khuyến khích các chủ đầu tư khu công nghiệp mời gọi các dự án sạch, ít gây ô nhiễm môi trường.

 

Theo dự kiến, đến năm 2020, Đà Nẵng đầu tư thêm 32 khu du lịch với tổng diện tích trên 2.500ha. Với mật độ phát triển du lịch khá cao như vậy và với việc thiếu quan tâm đúng mức tới vấn đề bảo vệ môi trường ở các khu du lịch như hiện nay, cảnh báo sẽ xảy ra những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao như ô nhiễm rác thải sinh hoạt của du khách, ô nhiễm nước thải sinh hoạt…

 

Kinh nghiệm từ các địa phương khác cho thấy, rác thải sinh hoạt của du khách là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. Một số nơi rác thải không được thu gom, sau đó thải trực tiếp ra biển, làm mất vệ sinh, mỹ quan khu du lịch và các khu vực lân cận. Chính điều này đã khiến chất lượng du lịch trên địa bàn giảm sút, kéo theo sự giảm sút không dễ gì phục hồi của hiệu quả kinh tế du lịch. Do vậy, trong quy hoạch tổng thể phát triển Đà Nẵng đến năm 2020 phải lồng ghép các mục tiêu, giải pháp bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo cho một sự phát triển bền vững. Cần dành nhiều quỹ đất hơn cho công tác bảo vệ môi trường và cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ môi trường khu du lịch.

 

Bên cạnh đó, hội thảo cũng kiến nghị, cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án “Thành phố Môi trường”, các hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung đến năm 2020 phải đạt công suất tối thiểu 200.000m3/ngày đêm. Các nhà máy xử lý rác thải hợp vệ sinh phải đạt tổng công suất tối thiểu 560.000 tấn/năm.

 

Nguồn: VNN