TP. Hồ Chí Minh vận động giảm sử dụng túi nylon

Cập nhật: 22/06/2022
Theo kế hoạch tuyên truyền, vận động giảm sử dụng túi nylon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần tại hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến hết năm 2022 tất cả siêu thị của thành phố sẽ sử dụng bao bì thân thiện với môi trường.

Nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố đã bó rau bằng lá chuối thay cho túi nylon.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày thành phố có khoảng 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, được thu gom xử lý. Trong đó, thành phần chất thải có giá trị, có thể tái chế chiếm khoảng 20-25%. Để tăng cường quản lý, giảm rác thải nhựa, thành phố đã và đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm kiểm soát ô nhiễm do chất thải nhựa và túi nylon khó phân hủy với các chỉ tiêu cụ thể cũng như rà soát, đánh giá hiện trạng các nguồn thải nhựa phát sinh, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả trong việc quản lý, giảm chất thải nhựa.

Trước mắt, thành phố vận động các hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà sách, cửa hàng tiện lợi xây dựng kế hoạch và cam kết có lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường. Mục tiêu đến hết năm 2022, 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các bao bì thân thiện môi trường thay thế túi nylon khó phân hủy. Tiểu thương tại các chợ dân sinh giảm 50% sử dụng túi nylon khó phân hủy trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho người tiêu dùng, thành phố phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu 80% chất thải rắn sinh hoạt sẽ được xử lý theo hướng tái chế, tái sử dụng và tái sinh năng lượng.

Cùng với đó thành phố sẽ tiếp tục vận động nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm chất thải nhựa, chuyển dần sang sử dụng sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Đồng thời, khuyến khích việc tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa thông qua các hoạt động, triển khai sử dụng mô hình 3T (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức có chức năng, đủ điều kiện thực hiện dịch vụ thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa trên địa bàn. Để làm được, thành phố sẽ tích cực tìm kiếm, phối hợp với các tổ chức, đơn vị quan tâm đến lĩnh vực thu gom, tái chế chất thải nhựa để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả tái chế. Từ đó, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa và sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường. Mặt khác, sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường, vứt bỏ chất thải, chất thải nhựa bừa bãi ở nơi công cộng theo quy định.

Hưởng ứng lời kêu gọi, hiện nay Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cũng đã thay thế 100% túi nylon khó phân hủy bằng túi nylon thân thiện với môi trường. Cụ thể, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi của Saigon Co.op đã thay thế màng nhựa bọc thực phẩm bằng lá chuối, dây lạt, sử dụng túi giấy để đựng thực phẩm. Không những vậy, hiện 100% cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố đều không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác cũng như không sử dụng nước uống đóng chai mà chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn, chai thủy tinh hoặc tự đun nấu mà không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa.

Bài và ảnh: Ngọc Phạm

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 21/06/2022