Bến Tre: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch

Cập nhật: 04/07/2022
Từ ngày 2 đến 8-7-2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh về vai trò quan trọng của phát triển du lịch, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực du lịch, các kiến thức cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về du lịch. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà ngày càng bền vững.

Nội dung học tập gồm 7 chuyên đề: Một số vấn đề trong quản lý Nhà nước về du lịch, ứng dụng du lịch thông minh và xu hướng phát triển du lịch Việt Nam trong bình thường mới, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử trong du lịch, bảo vệ môi trường trong các hoạt động du lịch, một số vấn đề về du lịch văn hóa - văn hóa du lịch, học tập thực tế và nghe báo cáo một số vấn đề về thực trạng và thách thức của du lịch tại khu vực Tây Nam Bộ, một số vấn đề về tài chính công tác động tới hoạt động du lịch trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Nguồn: Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 04/07/2022