Tuyên Quang trồng mới 10.354 ha rừng

Cập nhật: 15/07/2022
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đến giữa tháng 7, toàn tỉnh đã trồng được hơn 10.354 ha rừng, đạt hơn 100,2% kế hoạch năm 2022. Trong đó rừng tập trung hơn 9.865 ha, rừng phân tán hơn 488 ha.

Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho người dân.

Huyện Chiêm Hóa dẫn đầu toàn tỉnh hoàn thành kế hoạch trồng rừng với diện tích hơn 1.816 ha đạt 115% kế hoạch; huyện Sơn Dương trồng mới hơn 1.802 ha đạt 107% kế hoạch; huyện Yên Sơn trồng mới hơn 3.089 ha đạt hơn 99% kế hoạch; huyện Hàm Yên trồng mới 2.379 ha đạt 100% kế hoạch…

Để đạt được kết quả trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc tiến độ trồng rừng, chủ động nguồn giống, quản lý chất lượng cây giống. Các công ty lâm nghiệp có phương án huy động nguồn vốn, đẩy mạnh liên doanh, liên kết trồng rừng hoàn thành kế hoạch được giao. Tỉnh đã hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, cung ứng đủ cây giống cho các địa phương có nhu cầu ngay trong tháng 4 và tháng 5. Các hộ gia đình, chủ rừng tập trung trồng rừng chủ yếu vào vụ xuân thay vì dàn trải trồng rừng từ vụ xuân đến vụ thu nên đã đẩy nhanh được tiến độ so với những năm trước.

Hiện toàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 60.258 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 65%, là một trong những tỉnh có độ che phủ của rừng lớn nhất cả nước, kinh tế lâm nghiệp được Tuyên Quang xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Hải Chung

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 12/07/2022