Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau - Bình Thuận

Cập nhật: 15/07/2022
Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, trong tháng 6 đơn vị đã tiến hành nhiều hoạt động bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Ngày Đại dương thế giới”, “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam”.

Theo đó, Ban Quản lý đã thực hiện chương trình “Giám sát rác thải biển” trên bờ tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Cán bộ, nhân viên cùng với tình nguyện viên của Khu bảo tồn biển tiếp tục áp dụng các phương pháp khoa học trong giám sát, thống kê lượng rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa, phát sinh tại các bãi biển trên đảo Hòn Cau.

“Giám sát rác thải biển” trên bờ tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã thực hiện chương trình “Giám sát rác thải rạn san hô” lần thứ nhất. Đây là tiền đề để các năm tiếp theo đơn vị tiếp tục thực hiện, xây dựng hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, xác minh nguồn gốc phát sinh rác thải biển, cũng như nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Thực hiện chương trình “Giám sát rác thải rạn san hô” lần thứ nhất.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên thiên Quốc tế - IUCN Việt Nam tổ chức đợt 1 chương trình tình nguyện viên bảo vệ rùa biển năm 2022 với 8 tình nguyện viên tham gia. Trong đợt này, các tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ cán bộ quản lý Khu bảo tồn biển các hoạt động như: trực rùa hàng đêm tại các bãi biển, vệ sinh bãi ấp trứng rùa, nhặt rác tại các bãi biển và rạn san hô, tham gia hỗ trợ “Giám sát rác thải biển”, lắp mới 2 bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường… nhằm nâng cao nhận thức cho du khách khi tham quan đảo. Thời gian tới, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau sẽ tiếp tục triển khai thêm các hoạt động nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học tại Hòn Cau nói riêng và cả nước nói chung.

M. Vân

Nguồn: Báo Bình Thuận - baobinhthuan.com.vn - Đăng ngày 14/07/2022