Đà Nẵng: Khảo sát nguồn nhân lực du lịch và năng lực chuyển đổi số

Cập nhật: 26/07/2022
Ngày 21-7, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, Sở Du lịch triển khai khảo sát thông tin chi tiết về nguồn nhân lực du lịch và năng lực chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Các nội dung khảo sát về nguồn nhân lực xoay quanh các vấn đề như tình hình kinh doanh qua các tháng của doanh nghiệp; tình hình nhân lực hiện có, số lượng làm toàn thời gian, bán thời gian, số lượng nhân viên tại các vị trí; số nhân viên đã qua đào tạo; mong muốn của doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nhân viên cho những bộ phận nào...

Ở nội dung chuyển đổi số xoay quanh các vấn đề như website riêng, cổng thanh toán trực tuyến, chatbot hỗ trợ khách hàng tự động; kế hoạch triển khai chuyển đổi số qua các năm của doanh nghiệp; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để chia sẻ thông tin, giao tiếp giữa các bộ phận; khả năng ứng dụng/giải pháp điện toán đám mây...

Thông qua các nội dung khảo sát, Sở Du lịch tổng hợp thông tin đầy đủ về số lượng, chất lượng và các khó khăn trong công tác tuyển dụng, đào tạo lao động khi tổ chức trở lại hoạt động du lịch; đồng thời nắm thông tin về năng lực, các khó khăn, đề xuất của các doanh nghiệp du lịch trong việc triển khai chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, thu hút khách của các đơn vị.

Thu Hà

Nguồn: Báo Đà Nẵng - baodanang.vn - Đăng ngày 22/07/2022