Sơn La: Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025

Cập nhật: 15/08/2022
Ngày 9/8, tại huyện Mộc Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lập đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025.

Hội nghị chuyên đề lập đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025.

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019, với tổng diện tích 206.150 ha, nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Đây là khu du lịch quốc gia quan trọng nhất trên hành lang du lịch “Qua miền Tây Bắc”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của Khu du lịch, phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là Khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung chính của Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025, tập trung đánh giá hiện trạng theo các điều kiện công nhận Khu du lịch quốc gia, xác định những điều kiện đã đạt, chưa đạt; phân tích nguyên nhân, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì, giữ vững và phát triển các điều kiện đã đạt được, hoàn thiện các điều kiện chưa đạt. Các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào các giải pháp hoàn thiện các điều kiện còn thiếu, như: Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Khu du lịch; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vật chất kỹ thuật; tăng cường xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu Khu du lịch; đẩy mạnh phát triển thị trường và xây dựng sản phẩm du lịch...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị; đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Đề án theo ý kiến đóng góp của các đại biểu để trình các cơ quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt.

Huy Thành

Nguồn: Báo Sơn La - baosonla.org.vn - Đăng ngày 09/08/2022