Bình Định: Sở Du lịch tổ chức lớp cập nhật kiến thức năm 2022 cho hướng dẫn viên du lịch

Cập nhật: 17/08/2022
Từ ngày 08 đến ngày 10/8/2022, Sở Du lịch Bình Định đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức năm 2022 cho 33 hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế đã hết hoặc đến thời hạn làm thủ tục đổi thẻ.

Nội dung tập trung vào nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, thông tin và các quy định mới của pháp luật về du lịch. Lớp cập nhật kiến thức do giảng viên khoa Du lịch và Dịch vụ, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giảng dạy.

Việc tổ chức lớp cập nhật kiến thức nhằm tạo điều kiện cho việc đổi thẻ hướng dẫn viên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Sau khóa học, 33 học viên đều được cấp Giấy chứng nhận.

Các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Phương Hồng

Nguồn: Sở DL Bình Định - sodulich.binhdinh.gov.vn - Đăng ngày 15/08/2022