Quảng Bình: Tăng cường bảo vệ đàn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa

Cập nhật: 19/09/2022
Với những nỗ lực của cộng đồng và các cơ quan liên quan, công tác bảo vệ đàn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngày 16/9, Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội thảo “Tổng kết mô hình hợp tác quản lý bảo tồn voọc gáy trắng khu vực quy hoạch rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa”.

Các đại biểu dự hội thảo tổng kết mô hình hợp tác quản lý bảo tồn voọc gáy trắng khu vực quy hoạch rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo nhằm tổng kết lại các hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn dựa vào cộng đồng và thảo luận các giải pháp bảo tồn voọc gáy trắng gắn với phát triển sinh kế bền vững.

Sau 3 năm, hoạt động, hợp tác quản lý bảo tồn voọc gáy trắng khu vực quy hoạch rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa được tài trợ bởi Chương trình quản trị đất đai khu vực Mê Kông trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền hưởng lợi từ rừng cộng đồng thông qua hỗ trợ thực thi Luật Lâm nghiệp”.

Với những nỗ lực của cộng đồng và các cơ quan liên quan, công tác bảo vệ đàn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đàn voọc gáy trắng đã được quản lý, bảo tồn chặt chẽ và phát triển qua hàng năm.

Theo khảo sát mới nhất, trên địa bàn huyện đã có ít nhất 22 đàn voọc gáy trắng với 156 cá thể chủ yếu sinh sống tại xã Thạch Hóa và Đồng Hóa.

Bên cạnh đó, tính đa dạng sinh học, môi trường sinh thái trong khu vực quy hoạch rừng đặc dụng ngày càng được bảo vệ và phát triển tốt hơn. Nhận thức, năng lực của người dân và các bên liên quan đối với công tác bảo vệ rừng, động vật hoang dã được nâng lên đáng kể. Một số người dân bị ảnh hưởng sinh kế bởi công tác bảo tồn voọc gáy trắng đã chủ động hoặc nhận được hỗ trợ tìm các nguồn sinh kế thay thế…

Tại hội thảo, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp để bảo vệ đàn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa tốt hơn.

Được biết, voọc gáy trắng là một trong những loài linh trưởng nguy cấp cần ưu tiên bảo tồn. Ở Việt Nam, loài này chỉ phân bố giới hạn tại 2 tỉnh Quảng Bình (huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh) và Quảng Trị.

Bình An (T/h)

Nguồn: TCĐT Môi trường và Đô thị - moitruongvadothi.vn - Đăng ngày 17/09/2022