Liên hoan Văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ 7

Cập nhật: 20/09/2022
Ngày 19/9, tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam, lần thứ VII - năm 2022.

Tiết mục trình diễn nghệ thuật dân gian tại liên hoan.

Ông Tạ Đình Quyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết: Liên hoan Văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ 7 là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của các di tích, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của quê hương.

Liên hoan này cũng là dịp để địa phương góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Luật Di sản văn hóa.

Tham dự Liên hoan có 6 đội văn hóa dân gian tiêu biểu, đại diện gần 2.000 di tích đã được Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh, bao gồm: đền Lảnh Giang (thị xã Duy Tiên); đình, đền Bồng Lạng (huyện Thanh Liêm); chùa Bà Đanh (huyện Kim Bảng); đền Mẫu tổ 4 (phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý); đền Bà Vũ (huyện Lý Nhân) và Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Bình Lục).

Các đơn vị tham dự liên hoan với nội dung: triển lãm ảnh về di tích, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di tích đặc biệt là trình diễn vốn văn hóa dân gian tại di tích được vun đắp từ hơn 100 lễ hội, trong đó có những lễ hội vùng được tổ chức quy mô cấp quốc gia.

Liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam được tổ chức hai năm một lần nhằm phát huy giá trị văn hóa của các di tích, góp phần nâng cao nhận thức của chính quyền, nhân dân địa phương trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa bền vững.

Đào Phương

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 19/9/2022