Hiến kế để phát triển du lịch Cần Giờ TP. HCM

Cập nhật: 20/09/2022
Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp Huyện đoàn Cần Giờ (TPHCM) vừa tổ chức diễn đàn Kết nối công chức trẻ, với chủ đề “Du lịch Cần Giờ - Triển vọng và hành động”.

Biển đảo Cần Thạnh Cần Giờ

Diễn đàn là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ các sở, ngành TP. HCM và huyện Cần Giờ thảo luận, chia sẻ, đề xuất giải pháp nhằm phát huy tiềm năng du lịch tại huyện Cần Giờ và du lịch TP. HCM. Bên cạnh đó, diễn đàn góp phần hỗ trợ công tác chuyên môn, tham gia định hướng từ các cơ quan quản lý nhà nước gắn với lĩnh vực du lịch, nhằm khai thác tiềm năng, phát huy giá trị hiện có của ngành du lịch địa phương. 

Thông qua diễn đàn, các chuyên gia du lịch và đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp, hiến kế những giải pháp để từng bước cải thiện, khắc phục những khó khăn, hạn chế hiện nay. Đồng thời đưa ra những ý tưởng phát huy ngày càng mạnh mẽ vị thế, tiềm năng của huyện Cần Giờ, góp phần nâng cao chất lượng của ngành du lịch huyện Cần Giờ nói riêng và của TP. HCM nói chung.

Thu Hường

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng - sggp.org.vn - Đăng ngày 19/09/2022