Sơn La: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật: 20/09/2022
Ngày 19/9, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chương trình số 12-CTr/TU ngày 02/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW; sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Hỉnh ảnh du lịch Sơn La ngày càng được nhiều bạn bè, du khách trong nước và quốc tế biết đến, lượng khách đến Sơn La ngày càng tăng. Giai đoạn 2017-2021, Sơn La đã đón hơn 8,6 triệu khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 6.300 tỷ đồng. Nhiều dự án du lịch, khu du lịch có quy mô, chất lượng và phương thức kinh doanh hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế tại các địa phương hình thành và đi vào hoạt động. Sơn La xây dựng được nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn; cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Hiện toàn tỉnh có 50 khu, điểm du lịch (5 khu, điểm được UBND tỉnh công nhận); hơn 530 cơ sở lưu trú. Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, các tuyến giao thông kết nối giữa các khu, điểm du lịch từng bước được cải tạo, nâng cấp; công tác quy hoạch khu du lịch được quan tâm chỉ đạo; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sản phẩm khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng phát triển phong phú cả về bề rộng lẫn chiều sâu theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng sản phẩm độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Công tác quản lý nhà nước đã có bước đi bài bản hơn, chuyên nghiệp, mang tính chiến lược để định hướng cho du lịch Sơn La phát triển toàn diện. Các sở, ngành, địa phương đã và đang tập trung lập và xây dựng nhiều đề án về phát triển du lịch. Đặc biệt, đã chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn với dịch Covid -19 nên lượng khách du lịch đến Sơn La tăng mạnh sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tính đến hết tháng 8/2022 lượt khách du lịch đến Sơn La đạt 2,2 triệu lượt; tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt khoảng 2.000 tỷ đồng…

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu chỉ ra nhưng hạn chế trong phát triển du lịch ở Sơn La vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch chưa thường xuyên; nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch còn thiếu và yếu; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chất lượng sản phẩm chưa cao; quy hoạch và quản lý quy hoạch còn có những hạn chế nhất định, dẫn đến việc có những quy hoạch mới được lập đã phải điều chỉnh; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế; nguồn nhân lực về du lịch còn thiếu và yếu…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng giao Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu trong Nghị quyết, Kết luận. Tiếp tục rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh như cơ chế ưu đãi trong các lĩnh vực đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy quan hệ hợp tác để phát triển du lịch bền vững... theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn. Xây dựng quy hoạch và tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch trong phát triển du lịch của tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục xây dựng và hoàn thành các dự án, đề án phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động du lịch; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, khác biệt, chuyên biệt, xây dựng các khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Phát triển thị trường du lịch; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế du lịch Sơn La để phát triển thị trường du lịch trong nước và quốc tế…

Việt Anh

Nguồn: Báo Sơn La - baosonla.org.vn - Đăng ngày 19/09/2022