Quảng Bình: Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Cập nhật: 28/09/2022
Ông Phan Xuân Hào, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Chủ đề năm 2022 tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Cán bộ, công nhân các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động tại Khu Kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông (Quảng Trạch) thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

Để thiết thực hưởng ứng chiến dịch, UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan phát động phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường; quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Đồng thời khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. 

"UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, mua sắm, tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường thay thế, sử dụng bằng sản phẩm thân thiện với môi trường...", ông Phan Xuân Hào cho biết.

A.T

Nguồn: Báo Quảng Bình - baoquangbinh.vn - Đăng ngày 23/09/2022