Bình Thuận: Phan Thiết hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Cập nhật: 04/10/2022
Với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, TP. Phan Thiết triển khai Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt các hoạt động, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân đã chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Trong đó, tập trung về phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

TP. Phan Thiết ra quân vệ sinh môi trường tại bãi biển Tiến Thành

Đối với ban quản lý các khu du lịch: Hàm Tiến - Mũi Né, Đồi Dương - Tiến Thành cần triển khai đến các chủ dự án, chủ cơ sở đang hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các dự án, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch việc thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy, tiến đến sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Trồng cây xanh trên địa bàn TP. Phan Thiết

Riêng UBND các phường, xã có tổ chức phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch…; chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường. Đồng thời, quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương như: thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân; kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn đảm bảo an toàn, theo quy định…

K.Anh

Nguồn: Báo Bình Thuận - baobinhthuan.com.vn - Đăng ngày 04/10/2022