Khánh Hòa: Ban hành Quy chế mới về quản lý hoạt động lữ hành quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cập nhật: 06/10/2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh.

Khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Quy chế này thay thế cho Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay thuê bao đến Cảng HKQT Cam Ranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành theo Quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 02/8/2018.

Quy chế được ban hành với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, các dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa trên các chuyến bay nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu Cảng HKQT Cam Ranh. Quy chế quy định trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp lữ hành quốc tế; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, vận tải khách du lịch và dịch vụ du lịch khác; trách nhiệm của hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời, quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước như: Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Hải quan, Cảng vụ hàng không, Công an cửa khẩu, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước, UBND cấp huyện và Hiệp hội Du lịch. Quy chế cũng quy định trước ngày 5 tháng sau, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải báo cáo kết quả kinh doanh của tháng trước về Sở Du lịch.

X.T

Nguồn: Báo Khánh Hoa - baokhanhhoa.vn - Đăng ngày 05/10/2022