Bình Phước: Bảo tồn và phát triển âm nhạc của đồng bào Xtiêng

Cập nhật: 20/10/2022
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa tổ chức đánh giá và nghiệm thu đề tài “Âm nhạc của người Xtiêng Bình Phước - khảo cứu, bảo tồn và phát triển”.

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài “Âm nhạc của người Xtiêng Bình Phước - khảo cứu, bảo tồn và phát triển”

Tại cuộc họp, bà Bùi Thị Minh Thúy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh cao đề tài về tính kịp thời, tính ứng dụng và giá trị thực tiễn, khoa học của đề tài vào thực tế đời sống của cộng đồng đồng bào Xtiêng cũng như điều kiện của tỉnh Bình Phước hiện nay. Bên cạnh đó, đề tài cũng được Hội đồng khoa học và các nhà phản biện đánh giá cao tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật số liệu qua kết quả điều tra, khảo sát và các nguồn tư liệu được sử dụng vào các báo cáo khoa học của nhóm tác giả. Qua thảo luận, Hội đồng đã nghiệm thu, thông qua đề tài và xếp loại xuất sắc.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Giảng viên cao cấp của Trường Đại học Sài Gòn, Chủ nhiệm đề tài cho biết, hiện âm nhạc của đồng bào Xtiêng ở Bình Phước đang bị mai một, những nghệ nhân âm nhạc nắm giữ nghệ thuật cổ truyền đã không còn người thừa kế. Thêm nữa, tỉnh chưa có sự đánh giá tổng quát hiện trạng âm nhạc đồng bào Xtiêng và bảo vệ chân dung văn hóa của đồng bào. Do đó, việc bảo tồn và phát triển âm nhạc Xtiêng là rất cấp thiết. 

Âm nhạc của đồng bào Xtiêng đang được bảo tồn

Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đã thu thập khá đầy đủ các tài liệu liên quan đến đề tài với 153 tài liệu trong nước và nước ngoài; 12 bài viết chuyên đề và 9 tài liệu dưới dạng thu âm, đĩa hình liên quan đến âm nhạc dân tộc, lịch sử, văn hóa tộc người Xtiêng Bình Phước.

Hiện, Bình Phước có 41 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 40 dân tộc thiểu số với gần 201.500 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Trong đó người dân tộc Xtiêng đông nhất, với khoảng 100.000 người và sống tập trung ở các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Hớn Quản, thị xã Bình Long và Phước Long.

Thanh Liêm
 

Nguồn: Báo Dân tộc và Phát triển - baodantoc.vn - Đăng ngày 19/10/2022