Tân Yên- Bắc Giang: Cải tạo cảnh quan, môi trường rừng và bảo vệ rừng tại các khu di tích lịch sử

Cập nhật: 24/10/2022
Căn cứ vào những quy định của trên, UBND huyện Tân Yên xây dựng kế hoạch cải tạo cảnh quan, môi trường rừng và bảo vệ rừng tại các khu di tích lịch sử (DTLS) trên địa bàn huyện Tân Yên, giai đoạn 2022-2025 .

Theo đó địa điểm thực hiện cải tạo cảnh quan, môi trường và bảo vệ rừng ở khu vực DTLS Đền Dành 35 ha gồm: Khu rừng cộng đồng thôn Hậu, xã Liên Chung; Rừng trồng của các hộ gia đình, cá nhân thuộc thôn Đồng Sen, xã Việt Lập. Khu vực DTLS Đình - Chùa Hả 0, 7ha là Khu rừng do UBND xã Tân Trung đang quản lý tại thôn Đình Hả, xã Tân Trung. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2025.

Đình Hả, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang chính là nơi vị thủ lĩnh Lương Văn Nắm (hay còn gọi là Đề Nắm, Đề Hả, Thống Hả) tế cờ phát lệnh khơi nguồn cuộc khởi nghĩa Nông dân Yên Thế.

Đền Dành thuộc 2 xã Liên Chung và Việt Lập, huyện Tân Yên hiện nay được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng lại vào năm 2017. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với rừng thông" Đà Lạt" khoảng 50 năm.

Tại khu vực DTLS núi Dành, với khu rừng cộng đồng thôn Hậu (xã Liên Chung) tiến hành trồng dặm, bổ sung Thông Caribe vào khu vực đất trống; chăm sóc cây thông hạt tái sinh trong khu vực; bố trí diện tích phù hợp để trồng rừng với các loài cây bản địa phù hợp hợp với sinh cảnh của khu vực như Thanh thất, Lim xanh, Bời lời nhớt, Sấu, Trám... Đối với đất rừng do các hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý thuộc thôn Đồng Sen, xã Việt Lập, UBND xã tuyên truyền, vận động các chủ rừng sau khai thác trồng rừng thuần loài thông Caribe, thông nhựa, hoặc thông Mã vĩ. Tại khu vực DTLS Đình Hả: Trồng toàn bộ cây bản địa (Lim xanh, Thanh thất, Nhội, Bời lời nhớt...

Diệp Anh

Nguồn: TCĐT Môi trường và Đô thị - moitruongvadothi.vn - Đăng ngày 21/10/2022