Vân Đồn (Quảng Ninh): Chung tay vì sự phát triển bền vững

Cập nhật: 03/11/2022
Với nhiều tiềm năng, thế mạnh, trên địa bàn huyện Vân Đồn đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức của địa phương trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường (BVMT). Những năm qua, cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế gắn với BVMT, huyện Vân Đồn đã triển khai nhiều giải pháp, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Xử lý triệt để chất thải rắn

Vân Đồn là nơi nuôi trồng và khai thác, chế biến lượng lớn thủy sản của tỉnh. Sản phẩm thủy sản Vân Đồn đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu. Thủy sản hiện là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. 

Đi kèm với những thuận lợi, cơ hội phát triển, luôn đặt ra những thách thức trong việc xử lý rác thải, nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến thủy sản. Theo thống kê của huyện, mỗi tháng có khoảng 800-900 tấn vỏ hàu sau khi tách ruột để đóng gói, chế biến, cần phải xử lý.

Đến nay, khoảng 40% lượng vỏ hàu được tái chế thành vật bám, tiếp tục được thả xuống biển để phục vụ cho sản xuất giống hàu; 50% được thu gom tái chế thành phân bón và thức ăn chăn nuôi (1 HTX chế biến, công suất xử lý 15-20 tấn vỏ hàu/ngày, thu được 8-10 tấn bột hàu/ngày); 10% còn lại là rác thải được xử lý theo quy trình xử lý chất thải rắn. 

Vỏ hàu được tái chế thành vật bám phục vụ nuôi trồng vụ mới.

Cùng với xử lý các loại vỏ nhuyễn thể trong hoạt động sản xuất, chế biến; hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng, đảm bảo yêu cầu về BVMT. Theo thống kê, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện khoảng trên 1.000 tấn/tháng; trong đó khoảng 96,6% được thu gom, xử lý tập trung, 3,4% được chôn lấp. 100% rác tại khu vực đô thị được thu gom, xử lý tập trung; ở khu vực nông thôn là 95,6% 

Toàn huyện hiện có 1 khu xử lý rác thải tập trung phục vụ 7 xã, thị trấn thuộc khu vực đảo Cái Bầu (tại xã Vạn Yên); 1 khu xử lý rác tại thôn Sơn Hào (xã Quan Lạn). Các khu xử lý rác này đều được xây dựng xa khu dân cư, có hệ thống hành lang cây xanh bao quanh, xử lý rác theo công nghệ đốt và chôn lấp hợp vệ sinh theo quy định.

Đối với 3 xã đảo (Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen), để giải quyết khó khăn trong việc xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo đúng quy định, huyện đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 1 lò đốt xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại xã Thắng Lợi trong năm 2021; có kế hoạch đầu tư xây dựng lò đốt rác tập trung tại các xã Ngọc Vừng, Bản Sen.

Vì sự phát triển bền vững

Cùng với thủy sản; du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế đang được huyện quan tâm đầu tư phát triển. Theo đó, công tác vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch, các bãi biển, bãi tắm luôn được địa phương chú trọng. Huyện chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch rà soát, kiểm tra để thay thế kịp thời các trang thiết bị đã xuống cấp; bố trí đầy đủ các thiết bị chứa, thu gom rác thải phát sinh từ hoạt động tắm biển, du lịch. Các chương trình "Hãy làm sạch biển" được tổ chức thường xuyên, góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong công tác BVMT biển. 

Xác định BVMT chính là bảo vệ sự phát triển bền vững của huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, thực tế công tác BVMT trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những hạn chế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả Luật BVMT, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác BVMT, tháng 9/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, BVMT và trật tự đô thị trên địa bàn huyện; trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia BVMT. 

Ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, nhấn mạnh: Huyện xác định công tác BVMT là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên; trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về BVMT. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo hoàn thành và triển khai Đề án nâng cao công tác quản lý BVMT Vịnh Bái Tử Long giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; chú trọng thu gom rác thải trên Vịnh, rác thải phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản và rác thải sinh hoạt của người dân cư trú tại các điểm lồng bè nuôi trồng thủy sản trên khu vực biển Vân Đồn.

Hằng Ngần

Nguồn: Báo Quảng Ninh - baoquangninh.com.vn - Đăng ngày 31/10/2022