Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử nhà thầy giáo dạy 3 anh em nhà Tây Sơn - Bình Định

Cập nhật: 09/11/2022
UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử địa điểm nhà thầy Trương Văn Hiến. Thầy Trương Văn Hiến đã dạy 3 anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ.

Khu đất có tổng diện tích quy hoạch hơn 15.000m2 tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cách trung tâm xã 1 km về phía Đông. Theo đó, sẽ tu bổ, phục hồi di tích nền móng nhà cũ và lắp dựng hàng rào trang trí để tránh leo trèo, giẫm đạp lên di tích nền nhà. Dự án còn xây dựng mới nhà tưởng niệm, bia di tích, sân tập kết hợp biểu diễn võ thuật ngoài trời,…

Bức tranh lớp dạy võ tại nhà thầy Trương Văn Hiến được trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung.

Theo Quyết định này, UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố, công khai quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa và lưu trữ hồ sơ theo quy định. Mọi thay đổi, điều chỉnh nội dung quy hoạch đã được phê duyệt phải thông qua Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Việc quy hoạch, xây dựng Nhà tưởng niệm thầy Trương Văn Hiến nhằm tưởng nhớ công trạng của ông đã thực hiện hoài bão cứu đời giúp nước, đào tạo nên những anh hùng tiêu biểu của triều đại Tây Sơn.  Thầy Trương Văn Hiến là người Nghệ An, do chạy loạn nên đã vào sống tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn ngày nay. Thầy Hiến là người dạy văn, võ cho 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và một số tướng sĩ thời Tây Sơn./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn: Báo Điện tử VOV - VOV.VN - Đăng ngày 08/11/2022