COP27: Kết nối khí hậu và đa dạng sinh học

Cập nhật: 18/11/2022
Ngày 17/11, Chủ tịch COP27 đã kết nối khí hậu và đa dạng sinh học, đánh dấu việc khai mạc Ngày Đa dạng sinh học tại COP27. Các diễn giả là các bộ trưởng và đại diện từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động vì môi trường.

Phiên thảo luận này bắt đầu với phần khai mạc cấp cao về “Kết nối khí hậu và đa dạng sinh học”, đặt ra chương trình nghị sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về các phản ứng tích hợp trên quy mô lớn.

(Ảnh: Ahramonline)

Phiên thảo luận cũng chứng kiến ​​sự ra mắt của sáng kiến ​​cho các giải pháp dựa vào thiên nhiên, cùng với Đức và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Trong suốt Ngày đa dạng sinh học, ba trụ cột - Hiện tại, Hy vọng và Tầm nhìn - đặt ra bối cảnh cho mối quan hệ giữa đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, các giải pháp được chia sẻ và các lộ trình được xác định để tăng cường hành động giải quyết vấn đề mất đa dạng sinh học và hành động khí hậu.

Các đại biểu sẽ thảo luận về nhu cầu thiết yếu để triển khai các phương pháp đổi mới và cơ chế tài chính, cũng như nêu bật tầm quan trọng của quan hệ đối tác công tư (PPP) đối với việc bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học. Thông qua các sáng kiến, Chủ tịch COP27 Ai Cập ủng hộ việc tích hợp các giải pháp dựa trên thiên nhiên được phối hợp tốt trên quy mô toàn cầu, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn: Báo Điện tử VOV - VOV.VN - Đăng ngày 17/11/2022