Tăng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu ở Cà Mau

Cập nhật: 28/12/2022
Để tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần tăng cường hợp tác khoa học, áp dụng các mô hình, sáng kiến phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả cao.

Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) đã và đang triển khai 4 dự án tại Cà Mau với tổng vốn viện trợ hơn 25,1 tỷ đồng. Trong đó năm 2022, WWF Việt Nam đã có 2 dự án đang triển khai thực hiện là  dự án “Cải thiện cuộc sống của cộng đồng người nghèo thông qua các sinh kế thay thế thân thiện với bảo tồn tại các khu đất ngập nước Ramsar ở Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau” và dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu của hệ sinh thái rừng ngập mặn và cộng đồng địa phương tại khu vực ven biển tỉnh Cà Mau”. Đây là những dự án góp phần giúp địa phương nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của rừng ngập mặn; nâng cao năng lực của cán bộ trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu vực rừng ngập mặn; thay đổi hành vi và nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; cải thiện sinh kế của người dân trong vùng dự án.

Đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Theo các chuyên gia, những năm gần đây, nước biển dâng và thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, đây là những dự án quan trọng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy hoạch và định hướng phát triển chung của nhiều địa phương. Thông qua các hoạt động tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, áp dụng thực hành các giải pháp thuận tự nhiên, có thể nâng cao giá trị thương phẩm gắn với bảo vệ và phát triển rừng, ổn định sinh kế cho người dân.

Theo đại diện WWF Việt Nam, các giải pháp dựa vào tự nhiên như tôm - rừng và tôm - lúa là các phương pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất để giúp các hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái nông nghiệp có khả năng chống chịu tốt hơn và tiếp tục cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho con người, đặc biệt cho các cộng đồng dễ tổn thương tại một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, tổ chức này cũng cam kết luôn đồng hành cùng người dân thúc đẩy các giải pháp dựa vào tự nhiên, tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu của cộng đồng và hệ sinh thái.

Thái Hoà

Nguồn: TCĐT Thiên nhiên và Môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 27/12/2022