Bến Tre: Phấn đấu giữ vững diện tích rừng 4.368ha và đảm bảo độ bảo phủ lên 2%

Cập nhật: 03/01/2023
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện nay ngành đang quản lý, bảo vệ, và sử dụng bền vững 4.368ha rừng ven biển hiện có của tỉnh. Đồng thời, phát triển tạo thêm rừng mới để nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 1,77% năm 2020 lên 2% vào năm 2025.

Hệ thống rừng phòng hộ ven biển ở xã Thừa Đức, huyện Bình Đại.

Để thực hiện đạt kế hoạch đề ra ngành nông nghiệp đã triển khai một số nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2025 là trồng rừng mới 416ha; trồng lại rừng sau khai thác 543ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 56ha; bảo vệ rừng 21.580 lượt/ha; tỷ lệ che phủ rừng 2%. Giai đoạn 2026 - 2030, trồng rừng mới 60ha; trồng lại rừng sau khai thác 363ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 10ha; bảo vệ rừng 22.140 lượt/ha; tỷ lệ che phủ rừng 2,1%.

Các giải pháp về cơ chế, chính sách lâm nghiệp, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống sa mạc hóa và suy thoái đất, cơ chế chính sách về khôi phục và phát triển rừng ven biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, hoàn thiện việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng ven biển cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình theo quy định của pháp luật. Xây dựng và triển khai các mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trong rừng ngập mặn hiệu quả bền vững; khuyến khích, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong liên kết trồng rừng và các mô hình sinh kế dựa trên các dịch vụ môi trường rừng ven biển.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động vi phạm, xâm hại đến rừng phòng hộ ven biển. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chọn tạo giống cây trồng rừng ven biển có sức chống chịu cao với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sâu bệnh hại. Triển khai ứng dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh hiệu quả trong trồng rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; xây dựng rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển có cấu trúc đa tầng, đa loài, nâng cao khả năng phòng hộ của rừng.

Triển khai ứng dụng các mô hình sinh kế, nông lâm ngư kết hợp gắn với bảo vệ, phát triển rừng ven biển như: Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp trong rừng ngập mặn (tỷ lệ tôm, rừng thích hợp); các mô hình du lịch sinh thái, nuôi gia cầm, trồng cây dược liệu, hoa màu xen kẽ dưới tán rừng đối với rừng trên vùng đất cát, ven biển để nhân rộng, chuyển giao, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương tham gia bảo vệ rừng.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Nguồn: Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 03/01/2023