Hiệu quả từ việc thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu

Cập nhật: 18/01/2023
Sau 2 năm triển khai, Dự án NAP-GCF đã đạt mục tiêu đề ra, xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái…

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Khánh Ly

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hôi thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam” (Dự án NAP-GCF).

Theo Cục Biến đổi khí hậu, Dự án "Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua UNDP tại Việt Nam.

Thời gian triển khai từ tháng 9/2020 - tháng 11/2022. Sau 2 năm triển khai, Dự án đã đạt mục tiêu đề ra, bao gồm việc xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; tăng cường năng lực, kỹ thuật để tích hợp dữ liệu và thông tin, thẩm định các giải pháp và thực hiện các đánh giá để lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, kết quả quan trọng nhất của Dự án là hoàn thành Báo cáo kỹ thuật về Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP). Dự án cũng đã hỗ trợ xây dựng khung giám sát, báo cáo và đánh giá các hoạt động thích ứng của nhiều bên liên quan, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải và y tế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, hành lang pháp lý về ứng phó BĐKH của Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện. Trong năm 2022, Cục BĐKH đã tham mưu trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ký ban hành 14 văn bản, trong đó có các văn bản do Dự án NAP-GCF hỗ trợ xây dựng.

Bên cạnh các kết quả trên, Dự án còn xây dựng một số báo cáo nhằm đưa ra một số giải pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm: Báo cáo đề xuất các biện pháp tăng cường phối hợp liên Bộ để triển khai thực hiện NAP, Báo cáo định hướng thu hút tài chính cho đầu tư công và tư trong thực hiện các hoạt động thích ứng ưu tiên, Báo cáo tổng hợp phương pháp xác định và đánh giá các hoạt động thích ứng ưu tiên…

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng BĐKH cấp quốc gia, phương pháp đánh giá đối với lĩnh vực nông nghiệp; hướng dẫn đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương do BĐKH và giới thiệu phương pháp đánh giá trong lĩnh vực giao thông vận tải; hướng dẫn lồng ghép thích ứng BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, ngành, địa phương cùng cách thức lựa chọn dự án ưu tiên…/.

BL

Nguồn: Báo Đảng cộng sản - dangcongsan.vn - Đăng ngày 16/01/2023