Đà Nẵng công bố 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa

Cập nhật: 26/01/2023
Với 5 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa này, Đà Nẵng đặt kỳ vọng phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, thu hút khách du lịch đến với thành phố.

Tàu du lịch trên sông Hàn là lựa chọn của nhiều du khách khi trải nghiệm thành phố về đêm.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về Công bố các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Theo đó, Đà Nẵng có 5 tuyến đường thủy nội địa phục vụ kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, gồm:

Các tuyến sông Hàn-cầu Trần Thị Lý với lộ trình: Cảng, bến xuất phát đầu tiên (trong phạm vi cầu Nguyễn Văn Trỗi-cầu Thuận Phước)-hạ lưu cầu Văn Trỗi-thượng lưu cầu Thuận Phước-cảng, bến đích cuối cùng. Phương tiện hoạt động tuyến này phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận một trong các vùng hoạt động: SI, SII, SB, vùng IV. Thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 23 giờ.

Tuyến sông Hàn-hòn Chảo với lộ trình: Cảng, bến xuất phát đầu tiên (giữa cầu Nguyễn Văn Trỗi-cầu Thuận Phước)-cầu Thuận Phước-cửa biển-điểm đến theo quy định-cảng, bến đích cuối cùng, phương tiện hoạt động trên tuyến phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận vùng hoạt động SB, thời gian hoạt động trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17 giờ 30. Riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ.

Một góc sông Hàn - Đà Nẵng.

Tuyến từ Bến thủy nội địa CT15 đi hòn Sụp-bãi Nam-bãi Đa với lộ trình: Bến thủy nội địa CT15 (bến xuất phát) đi hòn Sụp-bãi Nam-bãi Đa-bến thủy nội địa CT15 (đích đến cuối cùng), cách bờ không quá 1,8km, phương tiện hoạt động trên tuyến phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận vùng hoạt động SB. Thời gian hoạt động trên tuyến: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút. Riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ.

Tuyến sông Hàn đi sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện (địa phận thành phố Đà Nẵng), sông Yên, sông Quá Giáng với vị trí bến xuất phát và đích đến cuối cùng: Cảng, bến trên sông Hàn (giữa cầu Nguyễn Văn Trỗi-cầu Thuận Phước), kết thúc tại cảng, bến thủy nội địa được công bố theo quy định. Phương tiện hoạt động trên tuyến phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận một trong các vùng hoạt động: SI, SII, SB, vùng IV, thời gian hoạt động trên tuyến: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17 giờ 30. Riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ.

Tuyến Bến thủy nội địa K20 đi sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện (địa phận thành phố Đà Nẵng), sông Yên, sông Quá Giáng, kết thúc tại cảng, bến thủy nội địa được công bố theo quy định. Phương tiện hoạt động trên tuyến phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận một trong các vùng hoạt động: SI, SII, SB, vùng IV. Thời gian hoạt động trên tuyến: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút. Riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ.

Theo Kế hoạch vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển 7 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa với hơn 150 phương tiện. Hiện nay Đà Nẵng có 10 doanh nghiệp hoạt động du lịch đường thủy với tổng số 28 tàu đang hoạt động, sức chứa hơn 2.000 chỗ, bảo đảm tiêu chuẩn quy định, được cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Anh Đào

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn -Ngày đăng 26/01/2023