Bến Tre: Sinh vật cảnh trong mô hình phát triển du lịch sinh thái

Cập nhật: 15/07/2009
Những năm gần đây, khi nền kinh tế phát triển, thú chơi sinh vật cảnh đã được nhân rộng cho mọi tầng lớp ở khắp nơi trên cả nước. Từ đó mà nghề sinh vật cảnh cũng phát triển khá rầm rộ. Ở Bến Tre, nghề này cũng đã có từ lâu, nhưng để gia tăng hiệu quả kinh tế, mới đây, UBND tỉnh đã đưa mô hình sinh vật cảnh lồng ghép với du lịch sinh thái – một hướng đi mới trong phát triển kinh tế của Bến Tre.

Ngoài đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa, mang lại hiệu quả kinh tế, sinh vật cảnh đã thể hiện vai trò chính yếu trong xây dựng và phát triển các mô hình du lịch sinh thái của tỉnh. Chỉ với 32 điểm du lịch sinh thái tập trung thuộc các xã ven sông Tiền của huyện Châu Thành và Chợ Lách, 6 tháng đầu năm 2009, các mô hình sinh vật cảnh được lồng ghép đã góp phần hấp dẫn, thu hút gần 100.000 lượt khách đến tham quan, tăng 29.000 lượt so cùng kỳ năm 2008. Trong đó, có trên 500 lượt khách quốc tế, tạo doanh thu khoảng 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động phục vụ trong ngành du lịch.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, có 12 câu lạc bộ kinh doanh hoa kiểng phát triển ven quốc lộ 60, gắn với hoạt động kinh doanh ăn uống. Từ đó, lực lượng hội viên và chi hội cũng tăng lên. Hiện toàn tỉnh, có 34 chi hội và 16.000 hội viên sinh vật cảnh. Phát triển kinh tế được xác định là một vai trò trọng tâm trong hoạt động sinh vật cảnh của hầu hết các hội viên.

Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Bến Tre phát biểu: “Cần quan tâm hơn đến vai trò quan trọng của sinh vật cảnh trong phát triển các loại hình du lịch của tỉnh hiện nay, mà nhất là đối với du lịch sinh thái”.

 

Nguồn: Theo Cổng TTĐT Bến Tre