[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023

Cập nhật: 07/02/2023
(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch